Nhật bản thiết lập kỷ lục thế giới mới về tốc độ Internet

Quan trọng nhất là công nghệ tạo nên tốc độ Internet này tương thích với cơ sở hạ tầng cáp hiện tại của chúng ta. ...

Nhờ Amazon, Windows 11 vẫn có thể chạy được định dạng ứng dụng mới của Android

Hôm nay, Amazon tiết lộ rằng họ đang nghiên cứu hỗ trợ định dạng tập tin Android App Bundles mà Google công bố cách đây chưa lâu. ...