Đối tác chiến lược

GTSC là đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn lớn trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử, ... hàng đầu trên thế giới.

 

..........Coming soon .............